Privacy policy – 24 mei 2018

Wat weet Bloggr over jou? Wat doet Bloggr met die informatie? En hoe kan jij je privacy-rechten controleren? Je leest het in deze privacy policy.

1. Wie verwerkt je persoonlijke gegevens?

Je persoonsgegevens worden via www.bloggr.beof andere diensten verzameld door Bloggr, handelsnaam van Sara Ceyssens, Voddefinstraat 24, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0544.931.152. Heb je vragen of klachten? Bel op 0497 638 440 of mail naar sara@bloggr.be.

2. Welke gegevens verzamelt Bloggr?

Bloggr verzamelt de info en gegevens die je zelf doorgeeft wanneer je gebruikmaakt van de website en Bloggr-diensten.

 • Wanneer je inschrijft op de nieuwsbrief: Bloggr verzamelt de informatie die je invult in het inschrijvingsformulier, zoals je voornaam, naam en e-mailadres.
 • Wanneer je het online contactformulier gebruikt: Bloggr verzamelt de informatie die je invult in het contactformulier, waaronder je voornaam, naam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en organisatie.

Bij het versturen van nieuwsbrieven verzamelt Bloggr info over de manier waarop je daarop reageert, zoals het aantal keren dat je de e-mail opent of klikt op de links die erin staan. Zo checkt Bloggr of de boodschap relevant voor je is om toekomstige berichten hierop af te stemmen.

Ook onder andere Google, Facebook en Mailchimp bezorgen Bloggr in bepaalde gevallen anonieme data (zoals je IP-adres), info over je online gedrag op de website en de nieuwsbrief, zoals waar, wanneer, hoe lang, hoe dikwijls en via welke browser en toestel je die raadpleegt.

Bloggr kan eventueel ook foto’s en opnames van meetings en events maken waarin jij figureert en online plaatsen via de site en social media.

Bloggr verzamelt alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de wettelijke verwerking en facturatie van opdrachten, zoals je voornaam, naam, functie, organisatie, adres, e-mailadres, gsm, telefoonnummer en ondernemingsnummer. Omdat klanten soms ook vrienden worden, bewaart Bloggr in sommige gevallen en mits goedkeuring ook je verjaardag om een berichtje te kunnen sturen.

Info en reacties die je uit eigen beweging deelt via de Bloggr-website of social media van Bloggr worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Bloggr mag die reacties, ideeën, concepten, kennis en technieken aanwenden voor welk doel ook, inclusief de ontwikkeling van nieuwe diensten.

3. Waarvoor gebruikt Bloggr je persoonlijke gegevens?

 

Om je persoonlijke gegevens te verwerken, steunt Bloggr altijd:

 1. op de toestemming die je zelf gaf, bijvoorbeeld door bij het surfen op de website het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je expliciet in te schrijven op de nieuwsbrief of door contact op te nemen via het online contactformulier. In die gevallen heb je altijd de mogelijkheid je toestemming terug in te trekken.
 2. op een ander wettelijk criterium, bijvoorbeeld wanneer de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of de naleving van een wettelijke verplichting voor Bloggr. In bepaalde gevallen kan je gegevensverwerking ook noodzakelijk zijn om jouw belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van Bloggr te realiseren.

Bloggr heeft je persoonlijke gegevens niet alleen nodig om elke opdracht met de grootste zorg te realiseren. Dit zijn de andere redenen waarom Bloggr (enkel de strikt noodzakelijke) info verzamelt en verwerkt.

 • Door strategische analyses van klantengegevens en anonieme data verbetert Bloggr continu de kwaliteit van haar diensten.
 • Op basis van persoonsgegevens kan Bloggr relevante marketing- en communicatieplannen ontwikkelen en meer gericht communiceren en informeren over nieuwe diensten en producten of eventuele events.
 • Door persoonlijke voorkeuren en interesses te onthouden, kan Bloggr meer relevante info bezorgen en verbetert jouw ervaring op de website en andere diensten.
 • De analyse van persoonsgegevens verhoogt en verzekert de veiligheid van de website.

4. Deelt Bloggr je persoonlijke gegevens? 

Bloggr deelt je gegevens nooit met derden. Tenzij onder gerechtelijk bevel, als Bloggr daartoe gehouden is door een wettelijke bepaling of met jouw voorafgaande toestemming in een samenwerking met een derde partij of leveranciers zoals een leveringsdienst, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheer. Bloggr verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van je gegevens te verzekeren door aangepaste contracten met derde partijen. Bloggr geeft je persoonsgegevens alleen door als je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en informeert je transparant daarover (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen). In andere gevallen gebeurt dit waar wettelijk vereist enkel met jouw toestemming.

 5. Hoe kan je je gegevens inkijken, beheren, laten schrappen?

Je blijft zelf baas over je gegevens. Je hebt op elk moment het recht:

 • om je gegevens in te kijken;
 • om je gegevens te laten corrigeren;
 • om je gegevens te laten schrappen;
 • om je uit te schrijven op de nieuwsbrief;
 • om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens;
 • om de verwerking van je gegevens te beperken;
 • om je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling;
 • om je gegevens te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe je dat doet? Mail naar sara@bloggr.be of stuur een schriftelijk verzoek naar Bloggr, Sara Ceyssens, Voddefinstraat 24, 3500 Hasselt, samen met een gedateerde en ondertekende kopie van je identiteitskaart. Bloggr reageert zo snel mogelijk op je vraag – in elk geval binnen de maand na ontvangst ervan. Je oefent je rechten gratis uit, tenzij je vraag ongegrond of buitensporig is.

Heb je vragen of klachten? Die kan je richten aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op commission@privacycommission.be 

6. Hoe lang bewaart Bloggr je gegevens?

Bloggr bewaart je gegevens nooit langer dan nodig is om je van dienst te zijn en onze doelstellingen te realiseren, zoals beschreven in punt 3. De bewaarperiode duurt niet langer dan 10 jaar na het einde van onze samenwerking. Heeft Bloggr je gegevens niet langer nodig (onder andere omwille van wettelijke of regelgevende verplichtingen) dan wordt die verwijderd of geanonimiseerd. Je kan ook altijd je gegevens laten schrappen op eenvoudig verzoek, zie punt 6.

7. Worden je gegevens overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens bewaard, verwerkt of overgedragen worden via dienstverleners of een server die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. In dat geval zorgt Bloggr via contractuele of andere maatregelen ervoor dat je persoonlijke gegevens daar voldoende bescherming genieten, conform de Europese regelgeving.

8. Hoe verzekert Bloggr de veiligheid van je gegevens? 

Bloggr neemt technische, administratieve en fysieke maatregelen om eventuele vernietiging, verlies of wijziging van je persoonlijke gegevens te vermijden. De Bloggr-website maakt gebruik van een beveiligde verbindingen, zodat je in alle veiligheid je gegevens kan registreren.


9. Wat met externe links?   

Bloggr linkt soms naar externe websites. Die worden beheerd door ondernemingen die geen banden hebben met Bloggr en een eigen privacy policy hebben. Neem die dan ook eens grondig door. Bloggr is niet aansprakelijk voor de gegevensverwerking door die anderen partijen.

 

10. Wat met gegevensverwerking door derde partijen?

De Bloggr-website verzamelt ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De verwerking van die gegevens is geen onderdeel van de Bloggr-privacy policy. Check dus zeker de relevante bepalingen van de privacy policy’s van die andere partijen. Ook bij hen moet je je rechten betreffende je persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

 

11. Welke cookies gebruikt Bloggr? 

Cookies zijn kleine infobestanden die bewaard worden in de folder van je browser op je computer of mobiele toestel. Ze slaan louter informatie op over voorkeuren en hebben geen toegang tot andere info op je computer of mobiele toestel. Door de cookies navigeer je sneller en makkelijker en krijg je in sommige gevallen meer relevante content te zien.  Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee de site samenwerkt.

Bloggr maakt gebruik van diverse soorten cookies.

 1. Noodzakelijke cookiesOnmisbaar zijn ze, deze cookies. Je hebt ze nodig om Bloggr online te bezoeken en om bepaalde onderdelen van de website te gebruiken. Weiger je deze coolies? Dan werken bepaalde onderdelen van de site zelfs niet (of niet optimaal).
 2. Functionele cookiesDeze cookies vergemakkelijken het functioneren van de Bloggr-website en maken je bezoek aangenamer en meer persoonlijk. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die jouw taalvoorkeur onthouden.
 3. PerformantiecookiesPerformantie-cookies bezorgen Bloggr info over het gebruik van de online bezoekers.

  Daarvoor doet Bloggr ook beroep op Google Analytics en Hotjar. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens over het websitegebruik en stelt bezoekersstatistieken op. Hotjar geeft inzicht in de populaire delen van de bepaalde pagina’s. Met die gegevens kan Bloggr de structuur en inhoud van de site optimaliseren, aan te passen aan de wensen van online bezoekers en het gebruiksgemak te vergroten.

 4. RemarketingcookiesBloggr gebruikt ook cookies die bijhouden voor welke info je interesse toonde op de site. Ook partners zoals Google (AdWords, Google Display Network) en Facebook kunnen daarvoor cookies op de Bloggr-site plaatsen. Daardoor kunnen we je op andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google en Facebook info advertenties tonen die je mogelijk interessant vindt. Dit is de zogenaamde remarketing.

  Onder cookies vallen ook soortgelijke technologieën, zoals pixel tags. Die pixels zien welke pagina’s je op de Bloggr-website bekijkt. Daardoor kunnen Bloggr of partners je relevante info tonen, bijvoorbeeld via Google of Facebook. Check ook de privcay policy’s van die andere partijen. Hou er rekening mee dat deze policy’s regelmatig kunnen wijzigen.

 5. Sociale media cookies
  De Bloggr-site kan embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit is content die bij een andere partij is opgeslagen, maar getoond wordt via de Bloggr-site of -social media. Bloggr kan de content van de site ook via buttons op social media delen. Die social media kunnen daardoor ook via Bloggr cookies plaatsen en gegevens verzamelen. Check daarvoor de privcay policy’s van die andere partijen: Facebook, Instagram, Google+, LinkednIn, Twitter en YouTube. Hou er rekening mee dat deze policy’s regelmatig kunnen wijzigen.
 6. Personalisatiecookies
  Bloggr kan ook gebruik maken van cookies om gerichte info te tonen op basis van jouw online gedrag. Zo krijg je meer content die je interessant vind. Of wordt content die je al zag net niet meer getoond.
 7. Onvoorziene cookies
  Door embedded elementen – teksten of beelden die bij een andere partij opgeslagen zijn maar via embedding worden getoond op de Bloggr-site – kan het zijn dat er onvoorziene cookies geïnstalleerd worden waar Bloggr geen zicht op heeft. Laat ons in dat geval iets weten of neem contact met de betreffende partij om te informeren naar het type cookies, de reden, de levensduur en de bescherming van je privacy.

 

12. Hoe kan je cookies beperken, weigeren of verwijderen?

Geen cookiefan? Via je webbrowser kan je het gebruik van cookies beperken, uitschakelen, een waarschuwing ontvangen bij installatie ervan of achteraf cookies van je harde schijf verwijderen. Hou er wel rekening mee dat dit een aanzienlijke impact heeft op de functionaliteit en het gebruiksgemak van www.bloggr.be.

Meer info hierover vind je in de help-functie van je webbrowser. Het beheer van cookies voor remarketing kan je regelen via http://www.youronlinechoices.eu.

Bij gebruik van de Bloggr-site en de door jou toegelaten cookies, doe je afstand van elke vordering tegenover Bloggr en partners, voor zover wettelijk is toegestaan.

13. Wat met wijzigingen aan de Bloggr-privacy policy?

 De datum van de laatste wijziging van deze privacy policy vind je bovenaan dit document.

Bloggr kan de privacy policy aanpassen zonder je op voorhand op de hoogte te brengen. Raadpleeg dan ook altijd de laatste versie van de policy op de Bloggr-website.

 

14. Hoe kan je Bloggr contacteren?

Stuur een bericht per post naar Bloggr, Sara Ceyssens, Voddefinstraat 24, 3500 Hasselt. Mail naar sara@bloggr.be. Of bel naar +32 497 638 440.

 

15. Diversen

Deze privacy policy is onderworpen aan Belgisch recht. Geschillen hierrond vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt.