Disclaimer

Bloggr.be is eigendom van en wordt beheerd door Sara Ceyssens. Gebruikers van de site aanvaarden uitdrukkelijk onderstaande voorwaarden, zonder enig voorbehoud.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van bloggr.be, inclusief merken, logo’s, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, ideeën, concepten, beelden etc zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sara Ceyssens of rechthoudende derden. Reproductie is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke en zichtbare bronvermelding mét link naar het originele bestand op bloggr.be.

Inhoud

De info op deze site is van algemene aard en kan niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. We doen ons uiterste best om alle content volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden. Eventuele onjuistheden corrigeren we zo snel mogelijk. De inhoud en links van bloggr.be kunnen altijd en zonder aankondiging worden aangepast of aangevuld.

Hyperlinks en verwijzingen

Bloggr.be bevat (on)rechtstreekse verwijzingen en hyperlinks naar websites of webpagina’s van derden. Die verwijzingen en links zijn louter informatief en impliceren op geen enkele manier goedkeur over de inhoud van deze externe sites. Bloggr.be heeft geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over die externe websites en infobronnen en kan geen garanties bieden over de volledigheid, juistheid of beschikbaarheid ervan. Bloggr.be is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Aansprakelijkheid

Bloggr is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade – inclusief verliezen, werkonderbrekingen en beschadiging van programma’s, gegevens op het computersysteem of apparatuur – die ontstaat uit het gebruik van bloggr.be en alle ter beschikking gestelde informatie – inclusief links en hyperlinks naar externe sites, een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de site.

Betwistingen

Deze online-overeenkomst en alle betwistingen die te maken hebben met het gebruik van deze site en de vermelde informatie, vallen onder bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.